top of page

4. Alenäs

Alenäs är ett naturreservat nära gränsen mellan Halland och Småland. Området består främst av den sänkta sjön Pickelsbohålan, maderna och skogen på den gamla sjöbottnen och de äldre ekhagarna runt gården Alenäs.

Fåglar
Området är mest känt bland fågelskådare för att spelande dvärgbeckasin hörts under vårarna och att det var platsen för de första häckningarna (i modern tid) i Halland av både trana och sångsvan. Vattenrall har hörts tillfälligt under våren. Sparvuggla och pärluggla är mera regelbundna och tjäder har viss förekomst inom området.
 
Häckfåglar: Sångsvan, kricka, orre, tjäder, trana, enkelbeckasin, skogssnäppa, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, kattuggla, stjärtmes m.fl.
 
Tillfälligt
: Mindre sångsvan och hökuggla.
 
Tips
Stövlar eller höga kängor rekommenderas för en promenad ner till sjön. Tänk också på att stigen ner till sjön kan vara svår att hitta i mörker. Det är väldigt fint att gå i ekhagarna vid gården en kväll i slutet av april eller början av maj. Medan solen ännu är upp spelar kanske mindre hackspett och när det sedan börjar mörkna kommer sparvugglan igång medan morkullor drar över skogen och enkelbeckasiner brummar nerifrån maderna.
 
Vägbeskrivning
Från Halmstad kör väg 25 mot Ljungby. I Simlångsdalen tar man av t.v. mot Femsjö. Kör därefter genom Mahult och Bygget. Ca 2 km efter Byggets samhälle tar man t.v. mot Pickelsbo. Fortsätt förbi två mindre gårdar och ta sedan första vägen t.h. Efter ca 1 km kommer man fram till gården Alenäs där det finns en parkering. I kanten av ekhagen nära gården finns en info-tavla och där startar även stigen ner mot det lilla utkikstornet vid Pickelsbohålan.
 
Notera
Vid tjällossning kan flera av de små vägarna i området vara i dåligt skick.

bottom of page