top of page

Fågellokaler i södra Halland

Här kan du läsa om de lokaler runtom Halmstad som är mest värda ett besök. Under kartan finner du länkar till information och vägbeskrivningar till varje lokal. 

 1. Busör

 2. Mannarps våtmark

 3. Marielund

 4. Alenäs

 5. Skälvik

 6. Vapnödalen

 7. Tyludden

 8. Grötvik

 9. Hamnutfyllnaden

 10. Trönninge ängar

 11. Påarp och Larssons våtmark

 12. Mellbystrand

 13. Skottorps våtmark

 14. Osbecks bokskogar

 15. Halmstads reningsverk

 16. Aleskogen

 

1. Busör

Busör är en av västkustens bästa sträcklokaler främst på våren, men även hösten kan vara givande. Lokalen består av en udde med fina strandängar i norr och en grund vik i söder. Innanför ligger ett mindre strandskogsområ...

2. Mannarps våtmark

Runt Mannarp utanför Harplinge finns ett område med anlagda våtmarker. Dessa har anlagts i etapper: ”Gamla” Mannarps våtmark anlades 1994–1998 och ”Nya” Mannarps våtmark 2004–2005. Våtmarkerna är omgivna av gammal lövsko...

3. Marielund

Marielund är ett kuperat jordbrukslandskap som innehåller ett våtmarksområde (Soskinnet) nere vid Suseån. Från området har man bra utsikt över kullarna runt om kring och man ser en längre sträcka av ådalen där den ringla...

4. Alenäs

Alenäs är ett naturreservat nära gränsen mellan Halland och Småland. Området består främst av den sänkta sjön Pickelsbohålan, maderna och skogen på den gamla sjöbottnen och de äldre ekhagarna runt gården Alenäs.

5. Skälviks hamn

Längst ut på Skälviksvägen, väster om Villshärad och precis norr om Ringenäs skjutfält ligger Skälviks hamn. I hamnen finns sjöbodar som erbjuder lä i hård vind vid havsfågelskådning och sjöfågelskådning. 

6. Vapnödalen

Vapnödalen kallas låglandet mellan Galgberget i öster och Nyårsåsen i väster. I dalen ligger Halmstads flygplats. Området är ett av Sveriges bördigaste, då det från början är gammal havsbotten. Åkrarna bryts av med märge...

7. Tyludden

Tyludden är, som namnet antyder, en udde som sticker ut i havet alldeles söder om den välkända badorten Tylösand. Utanför ligger Tylön, och i sundet mellan fastlandet och ön rastar ofta sjöfåglar. Framför allt är platsen...

8.Grötvik

Grötvik ligger på en udde och ligger ca 5 km SV om Halmstads centrum. Området består av öppen ljunghed, betad äng, sten- och klippstränder, buskage, lövskog och även en konstgjord våtmark på ca 1 hektar.

Please reload

9. Hamnutfyllnaden

Halmstads hamnutfyllnad är känd sedan 1970-talet som en bra fågellokal. Under en period var om-rådet en av Sveriges tyngsta vadarlokaler, och det har setts drygt 40 vadararter där. Men efter omfatt-ande exploatering är h...

10. Trönninge ängar

Trönninge ängar kallas de öppna fält som ligger norr om samhället Trönninge och mellan motor-vägen E6 och järnvägen. På ängarna finns en anlagd våtmark och vid denna ett gömsle. På östra sidan av gömslet ligger några äld...

11. Påarp och Larssons våtmark

Påarp ligger knappt 10 km söder om Halmstads centrum. Det är ett mycket naturskönt område som är värt ett besök oavsett årstid. Påarp är främst en vadarlokal av rang. I samband med vår- och höst-sträcket passerar och ras...

12. Mellbystrand

Mellbystrand och Skummeslövsstrand är avlånga orter som ligger längst in i Laholmsbukten. Båda platserna är bland allmänheten mest kända som ganska exklusiva bostadsområden med fina sandstränder. Naturen består av sandst...

13. Skottorps våtmark

Våtmarken (eller egentligen våtmarkerna eftersom det handlar om ett par olika dammar) ligger vid Skottorps slott en knapp kilometer öster om samhället Skottorp i södra delen av Laholms kommun. Våtmarkerna anlades på 1990...

14. Osbecks bokskogar

Strövområdet ligger på Hallandsåsens nord-sluttning och består av blandad skog med stort inslag av bok. Det finns ett flertal vandrings-stigar med varierad längd som man kan följa, och här och var finns det spår av fornt...

Dammarna tjänstgör som kvävefälla och det näringsrika vattnet gynnar ett rikt  fågelliv som är spännande att följa under alla årstider.Tidig vår med revirmarkering, parbildning och bobyggande. Sista veckorna innan vårter...

Aleskogen består dels av en bred sandstrand med ett bälte av låga stranddyner, dels av en mosaik av lövskogar som tidvis är över-svämmade och tallskog. Fågellivet är mycket rikt bland annat beroende på en rik tillgång ti...

Please reload

bottom of page