top of page

Välkommen på våra

EXKURSIONER

Vill du följa med på exkursion eller varför inte ett föredrag?

Kommande aktiviteter i HOF hittar du här! 

Guidningarna sker i samarbete med:

Studiefrämjandet.jpg

Program 2024

 

Tor 29 februari Bland inkatärnor och kondorer
Niklas Torstensson (Falkenberg) och Lasse Olsson (Varberg) visar bilder och berättar om en skådarresa till det spännande fågellivet i Peru, där de fick uppleva rubrikens drömfåglar och många fler.

Det blir också en del prat om fågelskyddsarbete i Peru och lite andra anekdoter.
Immanuelskyrkans café på Strandgatan 20 i Halmstad med start kl. 19:00.


Någon gång i mars Ugglor
Att genomföra en uggleexkursion är alltid ett vågspel eftersom ugglornas aktivitet är mycket beroende av vädret. Vi avvaktar vädret och bestämmer dag för utflykten med kort varsel. Meddelande om dag och tidpunkt annonseras på föreningens hemsida, Facebook och i Band-gruppen HaX.
Ansvariga är: Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12

och Julius Wengelin Grantén tel: 0702-74 64 44,

e-post till Fredrik: mytilus@hotmail.com
Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena.


Lör 16 mars Holkdag på Björkelund
Sedan början av 1960-talet har det funnits holkar på Björkelund. För närvarande är antalet drygt 300. Naturskyddsföreningens Björkelundsgrupp berättar om skötsel och häckningsresultat. Därefter pratar Anders Wirdheim om holkfåglar och holktyper. De som vill kan sedan med experthjälp tillverka egna holkar. Naturskyddsföreningen bjuder på virke och annat material. Verktyg finns men ta gärna med egna. Evenemanget arrangeras i samarbete med
Halmstads Naturskyddsförening. 
Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se
Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10:00.


Tisdagar 2 april till 4 juni Trönninge ängar
Varje tisdag under fågelvåren kommer det att finnas guide på plattformen vid Trönninge ängar från kl. 18:00 och ett par timmar framåt. Om det regnar, söker vi oss i stället till gömslet, där vi har tak över huvudet. Välkommen att delta och glöm inte att ta med fika.


Mån 1 april Orrspel
Denna annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält, där vi har den största tätheten av orre i Halland och även det största orrspelet. Förutom orrar kan vi bland annat hoppas på rovfåglar som duvhök och kungsörn samt vadare som ljungpipare och storspov. Förra året fick vi dessutom se en
varg! Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 05:00. Därifrån åker vi i egna bilar in till skjutfältet. Föranmälan krävs.
Denna görs till ansvarig HG Karlsson 
tel: 0707-73 03 55, e-post:  hgkarlsson2@gmail.comsenast 14 mars 2024.

Ange personnummer och registreringsnummer för bilen ni planerar åka i (krav från militären).


Sön 14 april Sjöfågelsträck vid Busör
Våren vid Hallandskusten är ofta härlig med mycket sjöfåglar i rörelse. En av de finaste platserna är udden vid Busör i Särdal. Vi hoppas på fint väder och har bemanning från tidig morgon till en bit in på förmiddagen.
Ansvarig: Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79
e-post: christopher_gullander@hotmail.com
Anslut vid udden från 06:00. Parkering finns i närheten, innanför den gamla livräddningsstationen.

Tor 18 april Årsmöte i HOF
Medlemmarna i Halmstads Ornitologiska Förening
kallas till årsmöte i Immanuelskyrkans café,
Strandgatan 20 kl. 19:00. Efter mötesförhandlingarna kåserar naturfotografen och filmaren Göran Johansson kring vad som händer bakom kulisserna under en naturfilmares
vardag. Göran har gästat oss vid flera tillfällen tidigare och bland annat berättat om Härjedalens natur och en resa till Helgoland. Räkna med fantastiska bilder och många roliga kommentarer om en naturfilmares vedermödor.
Immanuelskyrkans café på Strandgatan 20 i Halmstad med start kl. 19:00.


Sön 28 april Lomsträck i Mellbystrand
Alla med intresse för fåglar borde någon gång ta del av det magnifika skådespelet som utspelar sig tidiga vårmorgnar i södra Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller annan labb. Varm klädsel och varm dryck rekommenderas starkt.
Ansvarig är Benny Ahlnér tel. 0725-77 90 46, e-post: bennyahlner@hotmail.com
Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 04:15.

Man kan även ansluta vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen i södra Mellbystrand.


Lör 4 maj Fågeltornskampen
På initiativ från Finland har vi vid flera tillfällen deltagit i vad som kallas Fågeltornskampen. Detta är stort i vårt östra grannland. Liksom i fjol satsar vi på Trönninge ängar. Var med om att skåda fågel under avslappade och roliga former
från gryning till kl. 13:00.
Ansvarig är Magnus Wisth, tel. 0705-64 09 49, e-post: magnus.wisth@hotmail.se


Lör 18 maj Fågelsång i Alet
Aleskogen är ett unikt område. Det finns knappast någon annan svensk tätort som kan erbjuda ett liknande frodigt fågeleldorado nästan mitt i stan. Vi vandrar runt och lyssnar på fågelsången. Turen arrangeras i samarbete med Halmstads
Naturskyddsförening. 
Ansvariga är Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60, e-post: andeolov@gmail.com

och Julius Wengelin Grantén, tel. 0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com
Samling på P-platsen vid Alets idrottsplats kl. 08:00.


Tor 6 juni Rosenfinkar på Ringenäs
Liksom tidigare år får vi under nationaldagen möjlighet att genomföra en tur in på skjutfältet på Ringenäs. Huvudmålet för turen är att se och lyssna på de rosenfinkar som häckar där, men Ringenäs bjuder ofta även på andra spännande fåglar. Turen kräver särskilt tillstånd och därför krävs föranmälan. Denna måste vara militären till handa senast två veckor före exkursionen.
Anmälan görs till Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se 

senast måndagen 20 maj. Ange personnummer.
Samling på P-platsen strax innanför infarten till skjutfältet kl. 06:00.


Början av juni Nattsångare
Denna utflykt är speciellt lämpad för nybörjare. En ljummen junikväll i södra Halland ger fina möjligheter att lyssna på olika arter av nattsångare. Det är rekat i förväg, och vi tar oss till några bra lokaler. Kanske får vi höra kärrsångare,
näktergal och nattskärra? Med lite tur även en vaktel eller gräshoppsångare? Glöm inte fikat! 

Utflykten är mycket väderberoende, och på grund av det kommer den att aviseras på hemsidan, Facebook och det lokala larmsystemet (Band-gruppen) några dagar i förväg. Håll utkik och följ med!
Ansvarig är Fredrik Blomqvist tel. 0731-50 54 12, e-post: mytilus@hotmail.com.


Lör 15 juni Drakamöllan
Området runt Drakamöllan i sydöstra Skåne har mycket att bjuda såväl när det gäller fåglar som annat djur- och växtliv. Vi ägnar en heldag åt denna fina trakt och hoppas bland annat på möten med fältpiplärka och sommargylling. Tag med matsäck för hela dagen. Samåkning. 

Anmälan görs till Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12 som också leder turen tillsammans med Julius Wengelin Grantén tel: 0702-74 64 44,
e-post till Fredrik: mytilus@hotmail.com
Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads
Arena kl. 05:00.


Ons 3 juli Hed och våtmark på Hagön
Likt förra året arrangerar Halmstads kommun en hedvandring på Hagön i början av juli. Förhoppningsvis har arbetena med den nya våtmarken då kommit långt.
Samling på parkeringsplatsen vid Hagöns naturreservat kl. 18:30.


Tor 25 juli Vadarkväll
Sommartid innebär tid för vadarsträck! Egentligen inleds sträcket redan i början av juni, men under försommar och högsommar är det mycket annat som lockar. Vi väntar därför till slutet av juli. Då besöker vi de lokaler som för dagen har störst potential vad gäller mängd och artantal av rastande vadare. Väder och aktuella förutsättningar bestämmer vilken plats som blir aktuell. Exempel på platser som kan besökas
är Påarp, Trönninge ängar och Vassvik.
Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se
Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 för samåkning.


Tor 1 augusti Vadarkväll
Nu är det åter dags att titta efter sydflyttande vadare! Vi besöker de lokaler som för dagen har störst potential.
Ansvarig är HG Karlsson, tel. 0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com
Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 för samåkning.


Tor 29 augusti Måsar och trutar
Art- och åldersbestämning av måsar och trutar i olika dräkter är en av flera krångliga utmaningar man ställs inför som fågelskådare. Därför har vi de senaste åren haft specialexkursioner på detta ämne. Vi fortsätter på detta uppskattade tema. Det blir mycket mantelfärg, näbbform, benlängd o.s.v. 

Ansvarig är Mårten Wikström, tel. 0768-53 96 40

och Petter Westberg, tel. 0739-92 39 30
e-post: mrwm@gmail.com, petter.westberg87@gmail.com
Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 eller anslut i Påarp från ca 18:20.


Sön 1 september Ringmärkning i Grötvik
I drygt 20 år har det bedrivits ringmärkning i en dunge strax öster om Grötviks hamn. Det är framför allt på hösten som det kan ansamlas många fåglar i detta område, men även vårarna kan vara givande. Denna dag inriktas på förevisning av verksamheten, men det blir också information om vad ringmärkningen gett genom åren.
Ansvarig är Annelie Larsson, tel. 0709-26 46 23, e-post: videgatan4@gmail.com
Verksamheten pågår denna dag från kl 06:00 till ca 11:00.
Anslut på plats. Följ grusvägen som leder ner till vänster efter sista huset i Stenhuggeriet.


Tor 5 september Måsar och trutar
Förutsättningar som 29 augusti.
Ansvarig är Mårten Wikström, tel. 0768-53 96 40

och Petter Westberg, tel. 0739-92 39 30
e-post: mrwm@gmail.com, petter.westberg87@gmail.com
Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 eller anslut i Påarp från ca 18:20.


Sön 22 september Folk & fåglar på Getterön
I mitten av september är det åter dags för evenemanget Folk och fåglar på Getterön. Hela dagen bjuds det på aktiviteter, och det blir även föreläsningar.
Ansvarig är Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79 

e-post: christopher_gullander@hotmail.com


September Lockläten
Under höstens fågelflyttning ”skådar” man lika mycket med öronen som med ögonen. De lockläten som hörs uppifrån skyn avslöjar vilka fåglar som är i rörelser. Följ med till Grötvik en dag med bra väderförhållanden och lyssna på lockläten under sakkunnig ledning. Dagen för turen annonseras via Band (det lokala fågellarmet) och på föreningens Facebook-sida. Så håll utkik!
Ansvarig är Julius Wengelin Grantén, tel. 0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com

 

Lör 5 oktober Fågelfest i Grötvik
Denna fågelfest är en tradition sedan många år. Vi bjuder in till en fågelskådardag
för alla. Förhoppningsvis kan vi njuta av ett fantastiskt småfågelsträck under morgontimmarna för att senare på dagen studera rovfågelsträcket. Under dagen
kan man också ta del av ringmärkarnas arbete i ”Ringmärkardungen”, delta i ”fågelbingo” och ta en fika. 

Från gryningen fram till kl. 12:00.
Vägbeskrivning: För att komma till rätt plats kör man mot Grötviks småbåtshamn och svänger vänster in på en liten grusväg efter sista huset på vänster hand i Stenhuggeriet. Parkera vid fotbollsplanen. Det går även att åka med Stenhuggeribussen och stiga av vid ändhållplatsen. Därifrån följer
man ovan nämnda vägbeskrivning. Det är ca 500 m från ändhållplatsen ner till bästa obs-platsen. Ansvarig är Anders Wirdheim, tel: 0705-13 75 76
e-post: anders.wirdheim@birdlife.se


Tor 24 oktober Antarktis (innemöte)
Hösten 2023 deltog Johan Tufvesson i en resa i södra Atlanten som bland annat nådde några av de subantarktiska ögrupperna och Antarktiska halvön. Denna kväll får vi njuta av Johans bilder på bland annat albatrosser och pingviner.
Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20, kl. 19:00. Fika kostar 40 kr.


Tor 21 november Fågelåret 2024 (innemöte)
Hur var egentligen 2024 sett ur ett fågel- och fågelskådarperspektiv?
Vi summerar året så här långt och visar bilder tagna av medlemmar under det gångna året runt omkring i södra Halland. Detta är en fågelrik del av Sverige. Likt många av de senaste åren, visar sig förhoppningsvis även 2024 ha varit händelsrikt.
Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20, kl. 19:00. Fika kostar 40 kr.


Lör 14 december Änder i Laholmsbukten
Laholmsbukten, och särskilt den södra delen, är övervintringsplats för tusentals svärtor och sjöorrar. Bland dessa har det på senare år setts guldkorn i form av sibiriska knölsvärtor, vitnackade svärtor och amerikanska sjöorrar. Förutom alla dessa ”Melanittor” brukar det även finnas en stor flock med bergänder samt en hel del svarthakedoppingar. Vi gör några strandhugg från Malen i söder till Mellbystrand
i norr och spanar över havet. Naturligtvis håller vi även ett öga på själva stranden där det så här års kan rasta snösparvar och berglärkor.
Samling på parkeringen bakom bensinmacken CircleK på Sannarp kl 08:00.
Ansvarig är Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60 e-post: andeolov@gmail.com


Lör 4 januari 2025 Artrally
Alla är välkomna – är du ensam blir du lottad in i ett lag. Har du inte varit med innan, är detta helt säkert det snabbaste sättet att få se många intressanta fågellokaler på en och samma dag. Vi tävlar lagvis (3–5 personer/lag) under dagen och återsamlas på kvällen för artgenomgång under avslappnade former. Själva ”tävlingen” startar 08:00 på parkeringsplatsen bakom CircleK på Sannarp och avslutas 17:00.
Denna mycket sociala variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen, passar både nybörjare och hängivna skådare. Frågan är om vi, likt i januari 2024, kommer upp i fler än 100 arter tillsammans även detta år?
Anmälan till HG Karlsson, tel. 0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com senast 30 december 2024.

 


 

bottom of page