Välkommen på våra

EXKURSIONER

Vill du följa med på exkursion eller varför inte ett föredrag?

Kommande aktiviteter i HOF hittar du här! 

Guidningarna sker i samarbete med:

Studiefrämjandet.jpg

Höst- och vinterprogrammet

Lördag 1 oktober Fågelfest i Grötvik
Höstens största arrangemang i HOF och en tradition sedan många år. Vi bjuder in till en fågelskådardag för alla. Förhoppningsvis kan vi njuta av ett fantastiskt småfågelsträck under morgontimmarna för att senare på dagen studera rovfågelsträcket. Vi hoppas på bra väder! Under dagen kan man också ta del av ringmärkarnas arbete i ”Ringmärkardungen”, delta i ”fågelbingo” och ta en fika. Kaffe och andra förfriskningar säljs till självkostnadspris.
Drop in från gryningen fram till kl. 12:00.
Vägbeskrivning: För att komma till rätt plats kör man mot
Grötviks småbåtshamn och svänger vänster in på en liten
grusväg efter sista huset på vänster hand i Stenhuggeriet.
Parkera vid fotbollsplanen. Det går även att åka med Stenhuggeribussen
och stiga av vid ändhållplatsen. Därifrån
följer man ovan nämnda vägbeskrivning. Det är ca 500 m
från ändhållplatsen ner till bästa obs-platsen.

Ansvarig skådare: Anders Wirdheim,
tel: 0705-13 75 76
e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Torsdag 27 oktober Uppåt och nedåt (innemöte)
Den svenska fågelfaunan är föränderlig – och så har det varit

under hela den tid vi kan överblicka. I mångt och mycket
beror detta på att vi människor påverkar och förändrar vår
natur. Eftersom fåglar kan flyga, kan de också både snabbt
etablera sig i områden som förändras till deras fördel och
lika snabbt överge andra om miljön inte längre fyller deras
krav. Vissa arter blir allt mer trängda av skogsbruk och jordbruk,
medan andra kan dra nytta av förändringarna. Ett exempel
på det sistnämnda är gässen som gynnats starkt av det europeiska
jordbrukets utveckling. Samtidigt går det illa för
storspovar, tofsvipor och andra fåglar som vi förknippar med
jordbrukslandskapet.
Nu är vi dessutom mitt uppe i en klimatförändring, där vi
än så länge bara kan ana oss till följderna. Men även i detta
sammanhang finns det arter som gynnas medan andra
missgynnas. Den sydliga gransångaren har på kort tid lagt
hela Götaland under sina vingar, samtidigt som vi ser tendenser
till att lövsångaren börjar sky varma lägen.
I denna föreläsning Anders Wirdheim ge exempel på arter som antingen
ökar eller minskar i den sydsvenska naturen och
även fundera kring vilka orsakerna är.
Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20, kl. 19:00.

Torsdag 24 november Fågelåret 2022 (innemöte)
Hur var egentligen 2022 sett ur ett fågel- och fågelskådarperspektiv?
Vi summerar året så här långt och visar
bilder tagna av medlemmar under det gångna året runt omkring
i södra Halland. Detta är en fågelrik del av Sverige. Likt
många av de senaste åren, har 2022 varit händelserikt och
bjudit på flera roliga fågelfynd.
Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20, kl. 19:00.


Lördag 17 december Änder i Laholmsbukten
Laholmsbukten, och särskilt den södra delen, är övervintringsplats
för tusentals svärtor och sjöorrar. Bland dessa har
det på senare år vaskats fram några guldkorn i form av sibiriska
knölsvärtor, vitnackade svärtor och amerikanska sjöorrar.
Förutom alla dessa ”Melanittor” brukar det även finnas
en stor flock med bergänder samt en hel del svarthakedoppingar.
Vi gör några strandhugg från Malen i söder till Mellbystrand
i norr och spanar över havet. Naturligtvis håller vi även ett
öga på själva stranden där det så här års kan rasta snösparvar
och berglärkor.
Samling på parkeringen bakom bensinmacken CircleK på
Sannarp kl 08:00. .
Ansvarig skådare: Anders Wirdheim,
tel: 0705-13 75 76
e-post: anders.wirdheim@birdlife.se


Lördag 7 januari 2023 Artrally
Alla är välkomna – är du ensam blir du lottad in i ett
lag. Har du inte varit med innan är detta helt säkert det
snabbaste sättet att få se många intressanta fågellokaler på
en och samma dag. Vi tävlar lagvis (3–5 personer/lag) under
dagen och samlas på kvällen på Lizzies Café för soppa och
artgenomgång under avslappnade former.

Själva ”tävlingen” startar 08:00 på parkeringsplatsen vid Lizzies Café och
avslutas där 17:00.

Denna mycket sociala variant av fågelskådning, där det
gäller att se så många arter som möjligt under dagen,
passar både nybörjare och hängivna skådare. Frågan är om
vi kommer upp i 100 arter tillsammans i år?
Anmälan till Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79
e-post: christopher_gullander@hotmail.com
senast 30 december 2022.