top of page

Välkommen på våra

EXKURSIONER

Vill du följa med på exkursion eller varför inte ett föredrag?

Kommande aktiviteter i HOF hittar du här! 

Guidningarna sker i samarbete med:

Studiefrämjandet.jpg
Vår- och sommarprogrammet 2023

 

Fre 27 – mån 30 jan Vinterfåglar Inpå Knuten
Denna förlängda helg är det fågelbordsövervakning som gäller. BirdLife Sverige arrangerar, och det gäller att räkna alla fåglar du ser på din fågelmatning under dessa dagar. Var med och rapportera! Man rapporterar via BirdLifes hemsida:
www.birdlife.se eller via en kostnadsfri app.
Vid frågor kontakta Anders Wirdheim, tel.
0705-13 75 76,
e-post: anders.wirdheim@birdlife.se


Tor 16 februari Helgoland
I den sydöstra delen av Nordsjön ligger den tyska ön Helgoland. Egentligen är det två öar, därtill med olika karaktär. Huvudön har branta stup med fågelberg, medan den något
mindre Helgoland-Düne är låglänt och sandig. Helgoland hyser också en av världens äldsta fågelstationer. Våren 2022 besökte Göran Johansson öarna, och ikväll berättar
om om besöket som bland annat kom att innefatta stor dramatik.

Immanuelskyrkans café på Strandgatan 20 i Halmstad med start kl. 19:00.
 

Någon gång i mars Ugglor
Att genomföra en uggleexkursion är alltid ett vågspel eftersom
ugglornas aktivitet är mycket beroende av vädret. Vi
avvaktar vädret och bestämmer dag för utflykten med kort
varsel. Meddelande om dag och tidpunkt annonseras på
föreningens hemsida, Facebook och i Band-gruppen HaX.
Ansvariga är Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12 och Julius
Wengelin Grantén tel: 0702-74 64 44, e-post till Fredrik:
mytilus@hotmail.com. Samling på parkeringsplatsen
bakom CircleK vid Halmstads Arena.

 

Lör 25 mars Holkdag på Björkelund
Sedan början av 1960-talet har det funnits holkar på
Björkelund. För närvarande är antalet drygt 300. Naturskyddsföreningens
Björkelundsgrupp berättar om skötsel och häckningsresultat. Därefter
pratar Anders Wirdheim om holkfåglar och holktyper. De som vill kan sedan med
experthjälp tillverka egna holkar. Den som känner sig osäker kan utgå
från halvfärdiga holkar som Naturskyddsföreningens holksnickare Jerry Nilsson kan erbjuda. Naturskyddsföreningen bjuder på virke och annat material.
Verktyg finns men ta gärna med egna. Evenemanget
arrangeras i samarbete med Halmstads Naturskyddsförening.
Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post:
anders.wirdheim@birdlife.se.

Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 11:00.
 

Mån 10 april Orrspel
Denna annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält,
där vi har den största tätheten av orre i Halland och
även det största orrspelet. Förutom orrar kan vi bland annat
hoppas på rovfåglar som duvhök och kungsörn samt vadare
som ljungpipare och storspov.  
Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 05:00. Därifrån åker vi i
egna bilar in till skjutfältet.
Föranmälan krävs. Denna görs till ansvarig HG Karlsson tel:
0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com, senast 21
mars 2023. Ange personnummer och registreringsnummer
för bilen ni planerar åka i (krav från militären).


Tor 20 april Årsmöte i HOF
Medlemmarna i Halmstads Ornitologiska Förening kallas
till årsmöte i Immanuelskyrkans café, Strandgatan 20 kl.
19:00. Efter mötesförhandlingarna följer en föreläsning om
stadsfåglar med naturfotografen och forskaren Johan Lind.
Stadens fåglar är ju de som vi oftast möter och som ofta
också sätter sin prägel på våra vardagar. Men stadsfåglar
kan vara mer spännande än så.


Lör 29 april Lomsträck i Mellbystrand
Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelser
utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika
skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra
Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för
att sträcka in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad
sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar
och kanske en eller annan labb. Varm klädsel och varm
dryck rekommenderas starkt.
Ansvarig är Benny Ahlnér tel. 0725-77 90 46, e-post: bennyahlner@hotmail.com. Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 04:15. Alternativt
kan man ansluta vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen
i södra Mellbystrand lite senare.


Lör 6 maj Fågeltornskampen
På initiativ från Finland har vi vid flera tillfällen deltagit i vad
som kallas Fågeltornskampen. Detta är stort i vårt östra
grannland. I år satsar vi på Trönninge ängar. Var med om att
skåda fågel under avslappade och roliga former från gryning till kl. 13:00.
Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post:
anders.wirdheim@birdlife.se


Lör 13 maj Ringmärkning i Grötvik
I drygt 20 år har det bedrivits ringmärkning i en dunge strax
öster om Grötviks hamn. Det är framför allt på hösten som
det kan ansamlas många fåglar i detta område, men även
vårarna kan vara givande. Denna dag inriktas på förevisning
av verksamheten, men det blir också information om vad
ringmärkningen på platsen gett genom åren.
Ansvarig är Annelie Larsson, tel. 0709-26 46 23, e-post:
videgatan4@gmail.com. Verksamheten pågår denna dag
från kl 06:00 till ca 11:00. Anslut på plats. (Följ grusvägen
som leder ner till vänster efter sista huset i Stenhuggeriet.
Parkera nere vid havet. Verksamheten bedrivs i dungen
strax väster om P-platsen.)


Lör 20 maj Fågelsång i Alet
Aleskogen är ett unikt område. Det finns knappast någon
annan svensk tätort som kan erbjuda ett liknande frodigt fågeleldorado
nästan mitt i stan. Vi vandrar runt och lyssnar på
fågelsången. Turen arrangeras i samarbete med Halmstads Naturskyddsförening.
Ansvariga är Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60, e-post:
andeolov@gmail.com och Julius Wengelin Grantén, tel.
0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com. Samling på
parkeringsplatsen vid Alets idrottsplats kl. 08:00.


Tis 6 juni Rosenfinkar på Ringenäs
Liksom tidigare år får vi under nationaldagen möjlighet att
genomföra en tur in på skjutfältet på Ringenäs. Huvudmålet
för turen är att se och lyssna på de rosenfinkar som häckar
där, men Ringenäs bjuder ofta även på andra spännande
fåglar. Turen kräver särskilt tillstånd och därför krävs föranmälan.
Denna måste vara militären till handa senast två veckor före exkursionen.
​Anmälan görs till Anders Wirdheim, tel.
0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@
birdlife.se senast torsdagen 18 maj. Ange personnummer
när ni anmäler er. Samling på P-platsen
strax innanför infarten till skjutfältet kl. 06:00.


Början av juni Nattsångare
Denna utflykt är speciellt lämpad för nybörjare. En ljummen
junikväll i södra Halland ger fina möjligheter att lyssna på
olika arter av nattsångare. Det är rekat i förväg, och vi tar
oss till några bra lokaler. Kanske får vi höra kärrsångare,
näktergal och nattskärra? Med lite tur även en vaktel eller
gräshoppsångare? Glöm inte fikat!
Utflykten är mycket väderberoende, och på grund av det
kommer den att aviseras på hemsidan, Facebook och det
lokala larmsystemet (Band-gruppen) några dagar i förväg,.
Håll utkik och följ med!
Ansvarig är Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12, e-post:
mytilus@hotmail.com.


Tor 27 juli Vadarkväll
Nu är det dags för vadarsträck! Vi besöker de lokaler som
för dagen har störst potential vad gäller mängd och artantal
av rastande vadare. Väder och aktuella förutsättningar
bestämmer vilken plats som blir aktuell. Exempel på platser
som kan besökas är Påarp, Trönninge ängar, Vassvik och Morups Tånge.
Ansvarig för turen är HG Karlsson tel: 0707-73 03 55,
e-post: hgkarlsson2@gmail.com Samling på parkeringen
bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 19:00.


Tor 3 augusti Vadarkväll
Nu är det åter dags att titta efter sydflyttande vadare! Vi besöker
de lokaler som för dagen har störst potential vad gäller mängd och artantal.
Ansvarig är Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79,
e-post: christopher_gullander@hotmail.com. Samling på
parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 19:00 för samåkning.

 

Tor 24 augusti Måsar och trutar
Art- och åldersbestämning av måsar och trutar i olika dräkter
är en av flera krångliga utmaningar man ställs inför som
fågelskådare. Därför har vi de senaste åren haft specialexkursioner
på detta ämne. Vi fortsätter på detta uppskattade
tema. Det blir mycket mantelfärg, näbbform, benlängd o.s.v.

Ansvarig är Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post:
anders.wirdheim@birdlife.se. Samling på parkeringen bakom
CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 eller anslut vid
Slyngesstenen i Påarp från ca 18:20.


Tor 7 september Måsar och trutar
Förutsättningar som 20 augusti, men vi inleder med att åka
till Genevadsåns mynning vid Gullbranna där samling sker
kl. 18:00. Därefter besöker vi även Påarp.
Ansvarig är Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post:
anders.wirdheim@birdlife.se. Samling på parkeringen bakom
CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 eller anslut på
parkeringen vid Gullbrannareservatet ca 18:20.

 

bottom of page