Välkommen på våra

EXKURSIONER

Vill du följa med på exkursion eller varför inte ett föredrag?

Kommande aktiviteter i HOF hittar du här!

Vår och sommar 2021

Fre 29 jan – mån 1 feb       Vinterfåglar Inpå Knuten

Denna förlängda helg är det fågelbordsövervakning som gäller. BirdLife Sverige arrangerar, och det gäller att räkna alla fåglar du ser på ditt fågelbord under dessa dagar. Var med och rapportera! Man rapporterar via BirdLifes hemsida: www.birdlife.se eller via en kostnadsfri app. Vid frågor kontakta Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

 

Lör 13 februari                    Getterön

Utbytet av denna tur är mycket beroende på vädret. Om det milda vädret fortsätter kommer vi säkert att kunna möta flera tidiga vårflyttare på reservatets marker. Men turen är i första hand inriktad på de havsörnar som numera övervintrar på Getterön. Tidigare vintrar har det setts upp till 20 individer samtidigt. Vi passar naturligtvis även på att besöka Naturum och tar kanske tillfället i akt att besöka någon fågellokal längs vägen tillbaka mot Halmstad.

Ansvarig skådare: Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60, e-post: andeolov@gmail.com

Samling på P-platsen intill Naturum på Getterön kl. 09:00.

 

Tor 25 februari                    Fågelåret som gick

Normalt brukar denna årliga genomgång hållas i slutet av november, men på grund av pandemin tvingades vi ställa in träffen. Vi gör ett nytt försök att sammanfatta fågelåret 2020 i södra Halland med hjälp av medlemmarnas bilder. Men detta förutsätter att de rådande restriktionerna ger möjlighet till träffar av detta slag.

Immanuelskyrkan på Strandgatan 20 kl. 19:00. En mindre avgift för fika tas ut.

 

Lör 13 mars                        Trönninge ängar

Det har genomförts ganska stora förändringar av våtmarken på Trönninge ängar under vintern. Tanken med denna utflykt är i första hand att visa på resultatet, men vi kommer naturligtvis även att ägna fåglarna intresse. Det är också troligt att vi från ängarna fortsätter ut mot Påarp för att förhoppningsvis möta en del vårfåglar. Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Samling på parkeringsplatsen närmast gömslet på Trönninge ängar kl. 08:00.

Lör 27 mars                    Vandring Skallkroken – Busör

När vi kommit till slutet av mars har det normalt hänt mycket i den halländska naturen. Denna dag ger vi oss ut för att möta vårfåglarna genom att vandra från Skallkrokens hamn i Haverdal till Busör och tillbaka. Förhoppningsvis möter vi en del sjöfågelsträck men vi kan även hoppas på en del tidiga tättingar som svarthakad buskskvätta och kanske ringtrast.

Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Samling på P-platsen strax öster om Skallkrokens hamn kl. 08:00.

 

Mån 5 april                           Orrspel

Denna annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält, där vi har den största tätheten av orre i Halland och även det största orrspelet. Förutom orrar kan vi bland annat hoppas på rovfåglar som duvhök och kungsörn samt vadare som ljungpipare och storspov. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 05:00. Därifrån åker vi i egna bilar in till skjutfältet.

Föranmälan krävs. Denna görs till ansvarig skådare: HG Karlsson tel: 0707-73 03 55,

e-post: hgkarlsson2@gmail.com senast 29 mars 2021.

Ange personnummer och registreringsnummer för bilen ni planerar åka i (krav från militären).

 

Fre 16 april                           Ugglor

Att genomföra en uggleexkursion är alltid ett vågspel eftersom ugglornas aktivitet är mycket beroende av vädret. Men vi gör ett försök och besöker gränstrakterna mot Småland innanför Simlångsdalen. Vi startar tillräckligt tidigt för att ha möjlighet på sparvuggla och även se spelflygande morkullor. Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 19:00.

Ansvarig skådare: Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12, e-post: mytilus@hotmail.com

 

 

Tor 29 april                        Årsmöte i HOF

Medlemmarna i Halmstads Ornitologiska Förening kallas till årsmöte i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 kl. 19:00. Liksom för februarimötet gäller att de rådande restriktionerna på grund av pandemin ger möjlighet till möten av detta slag. Efter mötesförhandlingarna berättar HG Karlsson och Anders Wirdheim om en fågelresa till Kuba som de genomförde våren 2020 och då de bland annat fick närkontakt med världens minsta fågel.

 

Sön 2 maj                     Lomsträck i Mellbystrand

Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelser utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller annan labb. Varm klädsel och varm dryck. Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 04:15. Alternativt kan man ansluta vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen i Mellbystrand lite senare.

Ansvarig är Benny Ahlnér tel. 0725-77 90 46, e-post: bennyahlner@hotmail.com

 

Lör 8 maj                           Fågeltornskampen

På initiativ från Finland har vi de senaste åren deltagit i vad som kallas Fågeltornskampen. Detta är stort i vårt östra grannland med flera hundra deltagande grupper. Vi satsar i år på två platser, Larssons våtmark i Påarp respektive Trönninge ängar. Var med om att skåda fågel under avslappade och roliga former från gryning till kl. 13:00.

Ansvarig är Magnus Wisth, tel. 0705-64 09 49, e-post: magnus.wisth@hotmail.com och Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

 

Lör 15 maj                          Fågelsång i Alet

Aleskogen är ett unikt område. Det finns knappast någon annan svensk tätort som kan erbjuda ett liknande frodigt fågeleldorado nästan mitt i stan. Vi vandrar runt och lyssnar på fågelsången. Samling på parkeringsplatsen vid Alets idrottsplats kl. 08:00.

Ansvariga är Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60, e-post: andeolov@gmail.com och Julius Wengelin Grantén, tel. 0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com

 

Sön 6 juni                      Rosenfinkar på Ringenäs

Liksom tidigare år får vi under nationaldagen möjlighet att genomföra en tur in på skjutfältet på Ringenäs. Huvudmålet för turen är att se och lyssna på de rosenfinkar som häckar där, men Ringenäs bjuder ofta även på andra spännande fåglar. Turen kräver särskilt tillstånd och därför krävs föranmälan. Samling på P-platsen strax innanför infarten till skjutfältet kl. 06:00.

Anmälan görs till Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se senast torsdagen 27 maj. Ange personnummer när ni anmäler er.

 

Början av juni                   Nattsångare

Denna utflykt är speciellt lämpad för nybörjare. En ljummen junikväll i södra Halland ger fina möjligheter att lyssna på olika arter av nattsångare. Det är rekat i förväg, och vi tar oss till några bra lokaler. Kanske får vi höra kärrsångare, näktergal och nattskärra? Med lite tur även en vaktel eller gräshoppsångare? Glöm inte fikat!

Utflykten är mycket väderberoende, och på grund av det kommer den att, några dagar i förväg, aviseras på hemsidan, Facebook och det lokala larmsystemet (Band-gruppen). Håll utkik och följ med! Ansvarig skådare: Julius Wengelin Grantén, tel. 0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com

 

Sön 13 juni                         Björkelund

Vi besöker Naturskyddsföreningens gård Björkelund strax väster om Simlångsdalen för en vandring i de fagra markerna. Det kommer att handla mycket om holkar och holkfåglar men vi tittar och lyssnar naturligtvis även på andra fåglar liksom på växter och insekter som dyker upp längs vår väg. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 07:00. Ansvarig skådare: Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

 

Tor 29 juli                           Vadarkväll

Nu är det dags för vadarsträck! Vi besöker de lokaler som för dagen har störst potential vad gäller mängd och artantal av rastande vadare. Väder och dagsförutsättning bestämmer vilken plats som blir aktuell. Exempel på platser som kan besökas är Påarp, Trönninge ängar och Morups Tånge. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00.

Ansvarig skådare: Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79, e-post: christopher_gullander@hotmail.com

 

Tor 5 augusti                      Vadarkväll

Nu är det dags för vadarsträck! Vi besöker Trönninge ängar och andra lokaler söder om staden. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 för samåkning.

Ansvarig skådare: HG Karlsson tel: 0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com

 

Tor 26 augusti                    Måsar och trutar

Art- och åldersbestämning av måsar och trutar i olika dräkter är en av flera krångliga utmaningar man ställs inför som fågelskådare. Därför har vi de senaste åren haft specialexkursioner på detta ämne. Vi fortsätter på detta uppskattade tema. Det blir mycket mantelfärg, näbbform, benlängd o.s.v. Anders Wirdheim delar med sig av sina erfarenheter och hjälper oss reda ut begreppen. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 eller anslut vid Slyngestenen i Påarp från ca kl. 18:20.

Ansvarig skådare: Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Tor 2 september                Måsar och trutar

Förutsättningar som 20 augusti, men vi inleder med att åka till Genevadsåns mynning vid Gullbranna där samling sker kl. 18:00. Därefter besöker vi även Påarp. Ansvarig skådare: Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Webbansvarig och idé: Christopher Gullander © 2013