Välkommen på våra

EXKURSIONER

Vill du följa med på exkursion eller varför inte ett föredrag?

Kommande aktiviteter i HOF hittar du här! 

Guidningarna sker i samarbete med:

Studiefrämjandet.jpg

Vår- och sommarprogrammet

Fre 28 jan – mån 31 jan Vinterfåglar Inpå Knuten

Denna förlängda helg är det fågelbordsövervakning som gäller. BirdLife Sverige arrangerar, och det gäller att räkna alla fåglar du ser på ditt fågelbord under dessa dagar. Var med och rapportera! Man rapporterar via BirdLifes hemsida: www.birdlife.se eller via en kostnadsfri app. Vid frågor kontakta Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

Inget medlemsmöte i februari

På grund av rådande restriktioner till följd av pandemin blir det i år inget medlemsmöte i februari. Vi får ge oss till tåls och hoppas att pandemin ska ha klingat av så pass mycket att vi kan genomföra vårt årsmöte på ordinarie vis. De två senaste åren har vi tvingats skjuta på årsmötet från april till under hösten.

Andra halvan av mars Ugglor

Att genomföra en uggleexkursion är alltid ett vågspel eftersom ugglornas aktivitet är mycket beroende av vädret. Vi avvaktar vädret och bestämmer dag för utflykten med kort varsel. Meddelande om dag och tidpunkt annonseras på föreningens hemsida, Facebook och i Band-gruppen HaX. Ansvarig är Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12, e-post: mytilus@hotmail.com. Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena.

Lör 2 april Busör

När vi kommit till månadsskiftet marsapril har det normalt hänt mycket i den halländska naturen. Denna dag ger vi oss ut för att möta vårfåglarna vid Busör. Förhoppningsvis blir det en del sjöfågelsträck men vi kan även hoppas på en del tidiga tättingar som svarthakad buskskvätta och kanske ringtrast. Ansvarig är Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12, e-post: mytilus@hotmail.com. Samling på P-platsen innanför Busörs gamla livräddningsstation kl. 06:00.

Mån 18 april Orrspel

Denna annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält, där vi har den största tätheten av orre i Halland och även det största orrspelet. Förutom orrar kan vi bland annat hoppas på rovfåglar som duvhök och kungsörn samt vadare som ljungpipare och storspov. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 05:00. Därifrån åker vi i egna bilar in till skjutfältet. Föranmälan krävs. Denna görs till ansvarig HG Karlsson tel: 0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com, senast 1 april 2022. Ange personnummer och registreringsnummer för bilen ni planerar åka i (krav från militären).

Tor 21 april Årsmöte i HOF

Medlemmarna i Halmstads Ornitologiska Förening kallas till årsmöte i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 kl. 19:00. En förutsättning är dock att de rådande restriktionerna på grund av pandemin ger möjlighet till möten av detta slag. Efter mötesförhandlingarna blir det en föreläsning av flyttfågelforskaren Sissel Sjöberg från Lund. Hon har bland annat varit en av de drivande bakom de uppmärksammade studier som visat att vissa långflyttande fåglar flyger högre på dagarna än under nätterna. Varför kommer Sissel att berätta.

Lör 30 april Lomsträck i Mellbystrand

Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelser utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller annan labb. Varm klädsel och varm dryck. Ansvarig är Benny Ahlnér tel. 0725-77 90 46, e-post: bennyahlner@hotmail.com. Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 04:15. Alternativt kan man ansluta vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen i Mellbystrand lite senare.

Lör 7 maj Fågeltornskampen

På initiativ från Finland har vi vid flera tillfällen deltagit i vad som kallas Fågeltornskampen. Detta är stort i vårt östra grannland men har de två senaste åren ställts in p.g.a. pandemin. Om läget tillåter det, satsar vi på två platser – Larssons våtmark i Påarp respektive Trönninge ängar. Var med om att skåda fågel under avslappade och roliga former från gryning till kl. 13:00. Ansvarig är Magnus Wisth, tel. 0705-64 09 49, e-post: magnus.wisth@hotmail.com och Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se

 

Lör 14 maj Fågelsång i Alet

Aleskogen är ett unikt område. Det finns knappast någon annan svensk tätort som kan erbjuda ett liknande frodigt fågeleldorado nästan mitt i stan. Vi vandrar runt och lyssnar på fågelsången. Ansvariga är Anders Olovsson, tel. 0730-63 42 60, e-post: andeolov@gmail.com och Julius Wengelin Grantén, tel. 0702-74 64 44, e-post: jgranten@gmail.com. Samling på parkeringsplatsen vid Alets idrottsplats kl. 08:00.

Lör 28 maj Trönninge ängar

Det har genomförts stora förändringar av våtmarken på Trönninge ängar de senaste åren. Våtmarken har utvidgats och försetts med nya öar. Förändringarna har slagit väl ut, och 2021 blev ett lyckat häckningsår. Tanken med denna utflykt är i första hand att visa på resultatet, men vi kommer naturligtvis även att ägna fåglarna intresse. Det är möjligt att vi från ängarna fortsätter ut mot Påarp för att förhoppningsvis se en del arktiska vadare och prutgäss. Ansvarig är Annelie Larsson, tel. 0709-26 46 23, e-post: videgatan4@gmail.com. Samling på parkeringsplatsen närmast gömslet på Trönninge ängar kl. 08:00.

Mån 6 juni Rosenfinkar på Ringenäs

Liksom tidigare år får vi under nationaldagen möjlighet att genomföra en tur in på skjutfältet på Ringenäs. Huvudmålet för turen är att se och lyssna på de rosenfinkar som häckar där, men Ringenäs bjuder ofta även på andra spännande fåglar. Turen kräver särskilt tillstånd och därför krävs föranmälan. Denna måste vara militären till handa senast två veckor före exkursionen. Anmälan görs till Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se senast torsdagen 19 maj. Ange personnummer när ni anmäler er. Samling på P-platsen strax innanför infarten till skjutfältet kl. 06:00.

Början av juni Nattsångare

Denna utflykt är speciellt lämpad för nybörjare. En ljummen junikväll i södra Halland ger fina möjligheter att lyssna på olika arter av nattsångare. Det är rekat i förväg, och vi tar oss till några bra lokaler. Kanske får vi höra kärrsångare, näktergal och nattskärra? Med lite tur även en vaktel eller gräshoppsångare? Glöm inte fikat! Utflykten är mycket väderberoende, och på grund av det kommer den att aviseras på hemsidan, Facebook och det lokala larmsystemet (Band-gruppen) några dagar i förväg,. Håll utkik och följ med! Ansvarig är Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12, e-post: mytilus@hotmail.com.

 

Tor 28 juli Vadarkväll

Nu är det dags för vadarsträck! Vi besöker de lokaler som för dagen har störst potential vad gäller mängd och artantal av rastande vadare. Väder och aktuella förutsättningar bestämmer vilken plats som blir aktuell. Exempel på platser som kan besökas är Påarp, Trönninge ängar, Vassvik och Morups Tånge. Ansvarig är Christopher Gullander, tel. 0739-58 50 79, e-post: christopher_gullander@hotmail.com. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00.

Tor 4 augusti Vadarkväll

Nu är det dags för vadarsträck! Vi besöker Trönninge ängar och andra lokaler söder om staden. Ansvarig är Anders Wirdheim, tel. 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00 för samåkning.

 

Tor 25 augusti Måsar och trutar

Art- och åldersbestämning av måsar och trutar i olika dräkter är en av flera krångliga utmaningar man ställs inför som fågelskådare. Därför har vi de senaste åren haft specialexkursioner på detta ämne. Vi fortsätter på detta uppskattade tema. Det blir mycket mantelfärg, näbbform, benlängd o.s.v. Anders Wirdheim delar med sig av sina erfarenheter och hjälper oss reda ut begreppen. Ansvarig är Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00.

 

Tor 1 september Måsar och trutar

Förutsättningar som 25 augusti, men vi inleder med att åka till Genevadsåns mynning vid Gullbranna där samling sker kl. 18:00. Därefter besöker vi även Påarp. Ansvarig är Anders Wirdheim tel: 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se. Samling på parkeringen bakom CircleK vid Halmstads Arena kl. 18:00.