top of page

Ringmärkning

Rosenfink - Grötvik, maj 2014
Snösiska, Grötvik
Kungsfiskare, Grötvik
Stenfalk, Grötvik
Blåhake, Grötvik
Taigasångare, Grötvik
Höksångare, Grötvik
Pärlugglor, Grötvik
Göktytor, Grötvik
Vattenrall, Grötvik
Sparvuggla, Grötvik
Nattskärra, Grötvik
Jorduggla, Grötvik
Större och mindre hackspett, Grötvik
Sjärtmesar, Grötvik
Taigasångare, Grötvik
Rosenfink, Ringenäs skjutfält
Nattskärra, Grötvik
bottom of page