top of page

Välkommen till en stark gemenskap i fåglarnas tecken

Följ oss på Facebook här:

  • Facebook Square
 Bli medlem i Halmstads Ornitologiska Förening

 genom att sätta in 150 kr på HOF:s bankgiro 476-9881.

 Vid inbetalning - ange namn och adress. 

 Familjemedlem och ungdomsmedlem

 upp t.o.m. 20 år kostar 60 kronor.
 

Som medlem får du varje år:
 • ett vårprogramblad
 • ett höstprogramblad
 • skriften Fåglar i Halland 

bottom of page