top of page

Sällsynta fåglar

Ägretthäger - Trönninge ängar april
Ismås i Laxvik
Ismås i Laxvik
Ägretthäger på Trönninge ängar
Stormfågel
Skedstorkar på Trönninge ängar
Turturduva i Särdal
Mandarinand i Nissan
Nunnestenskvätta, Trönningestranden
Lappuggla, Bollalt
Nunnestenskvätta, Trönningestranden
Bändelkorsnäbb, Bala
Fältpiplärka
Vattenpiplärka
Tärnmås i Grötvik
Tuvsnäppa, Busör
Tereksnäppa, Trönninge ängar
Havssulor
Blåvingad årta, Trönninge ängar
Svarthakad buskskvätta, Skälvik
Rödhuvad dykand, Långenäsdammen
Lappuggla, Mästocka skjutfält
Rostand, Trönninge ängar
Klykstjärtad stormsvala
Ägretthägrar, Grötvik
Nilgäss
Ringtrast i Trottaberg
Härfågel
Taigasångare
Amerikansk Sjöorre
Praktejder med ejdrar
bottom of page