top of page

16. Aleskogen

- Ett Natura 2000-område

 

Aleskogen består dels av en bred sandstrand med ett bälte av låga stranddyner och dels av en mosaik av tidvis översvämmad lövskog och tallskog. Fågellivet är mycket rikt bland annat beroende på en rik tillgång till bohål. Även tallskogen, vilken planterades som skyddsskog för över hundra år sedan, har betydelse för fåglarna.

Aleskogen är ett unikt område och en av Sveriges fågelrikaste platser med omkring 35 häckande arter.

 

Fåglar

Området är intressant under alla årstider då många av våra häckande arter övervintrar, t ex kattuggla, trädkrypare, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, mindre hackspett, rödhake och gråhäger. Från strandområdet hörs under mars månad strandskatornas glada rop. Under våren är det den rika fågelsången som dominerar, med svarthätta, härmsångare, gransångare, rödstjärt, grönsångare m.m. Maj månad inleds med ljudlig sång från näktergalen. Juni månad, kring midsommar, är det bråda tider för alla föräldrar som skall mata sina ungar.

 

Skådartips

Prins Bertils stig, strövstigar och cykelväg genomkorsar det 27 hektar stora området, det gör området lättillgängligt att vandra runt i, att lyssna till den rika fågelsången och uppleva den artrika floran.

 

Vägbeskrivning

 Från Halmstad centrum mot Tylösand: vid Alevallens idrottsplats som gränsar mot området finns parkeringsplatser.Vid HSS småbåtshamn finns också gott om parkeringsplatser. Där kommer man även in på Prins Bertils stig som fortsätter förbi reningsverksdammarna och Civila flygfältet in mot Aleskogen, ca 1 km. Här finns även café Söderpiren. 

 

Tänk på

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. På flera ställen finns iordningsställda rast- och grillplatser. Toaletter finns vid parkeringen HSS och vid Civila flygfältet (utedass).

bottom of page