top of page

1. Busör

 

 

Fåglar

 

Vår: Sträcket kan börja så smått redan i slutet på februari med gäss och svanar, men startar oftast inte på allvar förrän med ejdersträcket (med enstaka praktejdrar varje vår) kring 20 mars. Det fortsätter med sjöorrar, doppingar och labbar. I slutet av april börjar tärnor och smålommar sträcka på allvar med inslag av enstaka vitnäbbade islommar och bredstjärtade labbar. I maj kan det också passera arktiska vadare som kärrsnäppa, myrspov, kustpipare och kustsnäppa.

 

Sommar: Sommarens intåg innebär lite stiltje vid udden med undantaget hårda västvindar som kan föra med sig lite av varje i havsfågelväg.

 

Höst: Redan i mitten av juli börjar vadarna dyka upp, bl.a. kärrsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa, mosnäppa och ibland någon myrsnäppa. Vid friska vindar från väst kan man ha ett fint sträck av havsfåglar, bl.a. alkor, tretåig mås, havssula, stormfågel, labbar, liror, dvärgmås och ibland även klykstjärtad stormsvala. Sträcket passerar ofta nära land.

 

Vinter: Vid friska vindar från väst kan man ha ett fint sträck av framförallt alkor och tretåig mås. Vattenpiplärka ses numera årligen på strandängarna, liksom andra piplärkor och snösparvar. Skärsnäppa och toppskarv ses då och då på revet. Milda vintrar kan även enkelbeckasin, dvärgbeckasin och morkulla övervintra.

 

Tillfälligt: rödhalsad gås, alförrädare, amerikansk sjöorre, vitnackad svärta, svartnäbbad islom, gulnäbbad lira, stormsvala, silkeshäger, ägretthäger, amerikansk tundrapipare, tuvsnäppa, brednäbbad simsnäppa, vittrut, medelhavstrut, kaspisk trut, tärnmås, rosenmås, sandtärna, vitvingad tärna, spetsbergsgrissla (flera fynd), turturduva, berguv, svarthakad buskskvätta, iberisk gransångare, brandkronad kungsfågel, gulhämpling m.fl.

 

Häckfåglar: Bl.a. rödbena, mindre hackspett, gröngöling och gransångare.

 

 

Skådartips

Gå gärna en sväng i strandskogen innanför udden. Särskilt efter nätter med bra småfågelsträck, då det kan finnas mycket fågel där.

 

 

Vägbeskrivning

Från Halmstad kör kustvägen norrut mot Steninge. 1,5 kilometer efter Särdals kvarn svänger man t.v. på Lundslättsvägen. Efter några hundra meter når man en fyrvägskorsning där man fortsätter rakt fram på grusvägen. När skogen öppnar sig och havet syns finns en parkering på höger hand. Gå förbi den gamla livräddningsstationen och ut till sjöbodarna på udden. Sjöbodarna ger bra lä vid de flesta vindriktningar.

 

 

Tänk på

Ta hänsyn till ägarna av sjöbodarna. Toalett (utedass) finns vid livräddningsstationen.

Busör är en av västkustens bästa sträcklokaler främst på våren, men även hösten kan vara givande. Lokalen består av en udde med fina strandängar i norr och en grund vik i söder. Innanför ligger ett mindre strandskogsområde och i söder finns en mindre vadarstrand.

bottom of page