top of page

8. Grötvik

Grötvik ligger på en udde och ligger ca 5 km SV om Halmstads centrum. Området består av öppen ljunghed, betad äng, sten- och klippstränder, buskage, lövskog och även en konstgjord våtmark på ca 1 hektar.

Fåglar

Området är huvudsakligen intressant att besöka under hösten mellan augusti och mitten av november när det blåser från ostsektorn. Alla slags sträckande småfåglar och rovfåglar kan ses beroende på datumet. Specialare för platsen är ortolansparv i slutet av augusti, trädlärka i september och dubbeltrast i början av oktober. Invasionsarter kan ofta ses i stora antal och bo/bergfinkssträcket i september–oktober är magnifikt, ibland med flera tusen per minut under morgontimmarna. Bland rastare kan nämnas sångare och piplärkor.

Tillfälligt: dvärgbeckasin kan ibland stötas runt våtmarken och vissa år rastar höksångare och större piplärka i omgivningen. I området har det observerats närmare 270 fågelarter med åtskilliga rara gäster.

 

Skådartips

Ofta bedrivs det ringmärkning inne i dungen vid parkeringen från tidig morgon. Ibland kan man då få en liten guidning eller bara visning av något spännande. Normalt bedrivs skådningen utanför dungen, och här passerar ett av Sveriges kraftigaste småfågelsträck när det blåser från öster.

Öster om udden ligger Långenäsviken, där det ofta finns en del rastande vadare och vitfågel. Längst in i viken intill Jansabryggan finns ett vassområde, där man vintertid kan få se och på våren ibland höra vattenrall och skäggmes.

Ovanför Grötviks hamn och intill det största stenbrottet ligger höjden som kallas Spritkullen. Det är också en bra observationsplats, inte minst när det gäller rovfåglar.

 

Annat

På ljungheden framför ringmärkardungen finns ett bestånd av backsippa.

 

Vägbeskrivning

Från Halmstads centrum kör mot Tylösand. Efter ca 5km svänger man vänster mot Grötvik. Kör mot hamnen och när sista huset på vänster sida passerats och tallskogen börjar så sväng ner på grusvägen genom denna. Fortsätt ända ner till parkeringsplatsen intill havet. Intill parkeringen ligger en dunge och man står med fördel väster om den. Spritkullen nås genom att man kör Stenhuggerivägen till dess slut.

 

Tänk på

Toalett finns vid parkeringsplatsen (utedass) och ett antal grillplatser.

bottom of page