top of page

9. Hamnutfyllnaden

Halmstads hamnutfyllnad är känd sedan 1970-talet som en bra fågellokal. Under en period var området en av Sveriges tyngsta vadarlokaler, och det har setts drygt 40 vadararter där. Men efter omfattande exploatering är hamnutfyllnaden inte längre sig lik, men det finns ändå mycket att hitta. Lokalen består i dag av olika sorters biotoper, främst ruderatmarker blandat med dammar och vassområden.

Fåglar & skådartips

Hamnutfyllnaden är, jämte Getterön, Hallands bästa lokal för skäggmes. Skäggmesarna håller till i vassen längst ut i utfyllnaden som går längs den västra piren och man hittar dem oftast lättast genom att spana av vassen och samtidigt lyssna, för det är på lätet de oftast avslöjar sig. Skäggmesarna finns i vassen året om.

 

Vissa år har en liten koloni med småtärnor och fisktärnor funnits i området. En vadarart som också häckat ganska regelbundet är mindre strandpiparen. Under vintern får hamnen ofta besök av hornuggla och jorduggla som jagar längst ut i vassarna för att leta föda. Det händer också att det dyker upp rördrom, men de är väldigt svåra att hitta. Det rastar också en hel del änder i hamnen. Snatterand, vigg, bergand och brunand är regelbundna syner, numera främst i dammen längst ut.  På hösten kan man gå en vända i ruderatmarkerna intill Biltemas yttre lager och med lite tur stöta på lappsparv, rödstrupig piplärka och dvärgbeckasin. Såväl vår som höst kan det även löna sig att leta blåhake, framför allt i kanten av vassområdet längst ut. På byggnaderna kring utfyllnaden kan det vara värt att ta ett en titt, där kan man nämligen hitta någon pilgrimsfalk eller svart rödstjärt. Svart rödstjärt kan man också träffa på bland de vedlavor som finns från och till finns i området. I hamninloppet längst ut i hamnen ligger det ofta smålommar och en och annan sillgrissla om vintern.

 

Tillfälligt: Skedstork, bronsibis, styltlöpare, rödvingad vadarsvala, sibirisk tundrapipare, prärielöpare, vitgumpsnäppa, rödhalsad snäppa, tereksnäppa, ringnäbbad mås, svarthuvad mås, vitvingad trut, vitvingad tärna, citronärla, korttålärka, vattensångare, pungmes m.fl.

 

Vägbeskrivning

Från Laholmsvägen följer man vägvisning mot Östra stranden och hamnen. Fortsätt vägen rakt fram förbi Östra stranden ut i hamnutfyllnaden. Efter ett tag ser man den första dammen på höger sida. Fortsätter man att följa vägen ytterligare någon kilometer når man kommer dammen och vassen längst ut. Där svänger vägen åt höger och där finns det gott om platser att parkera på.

 

Tänk på

Ha saker och ting under uppsikt. Lås cyklar och bilar!

bottom of page