top of page

3. Marielund

Marielund är ett kuperat jordbrukslandskap som innehåller ett våtmarksområde (Soskinnet) nere vid Suseån. Från området har man bra utsikt över kullarna runt om kring och man ser en längre sträcka av ådalen där den ringlar sig fram. Under lång tid var området kärnan för en större mängd sädgäss som rastade både höst och vår, men dessa fåglar valde mot slutet av 1900-talet andra rastområden.

Fåglar
I området runt våtmarken häckar enkelbeckasin och vissa år sångsvan. Här brukar även finnas gråhäger och lite änder. De tidiga vårfåglarna tofsvipa, sånglärka och stare anländer tidigt. I juni hörs nattsångare lite här och var. Vattenrall, kärrsångare, gräshoppsångare och näktergal brukar vara säkra kort i omgivningen. På vintern ses en hel del rovfågel och ofta ser man kungsörn. Håll koll på kullarna runt omkring för över dem brukar man se rovfåglarna hänga i vinden. På vintern kan även snösparvar finnas på åkrarna.
 
Skådartips
Platsen är numera mest känd bland fågelskådare för att den under första delen av maj hyser spelande dubbelbeckasiner. Dessa brukar rasta en eller flera dagar och spelet är igång precis innan mörkret infaller, runt kl. 22:00. Man måste då gå ner till våtmarken och stå tyst och lyssna. Helst ska det vara en helt lugn kväll för att fåglarna ska höras. Ibland får man försöka flera kvällar i rad. 
Vår och höst kan det vara bra att spana av åkrarna runt omkring där det kan rasta svanar och gäss.
 
Notera
Tänk på att parkera bilen så att den inte står i vägen.
 
Vägbeskrivning
Kör gamla riksvägen norrut från Halmstad mot Kvibille. Strax efter passagen (underfarten) av motorvägen tar man av västerut mot Harplinge. Efter ca 2,5 km ligger den stora gården Marielund på vänster sida. Ca 300 m efter infarten till gården leder en mindre asfalterad väg upp till höger. Kör in på den och efter bara några hundra meter delar sig vägen igen. Ta grusvägen åt höger här och parkera lämpligt. Gå fram en bit på denna så du får bra utsikt ner till vänster där våtmarksområdet ligger. Här står man lämpligen även när man skådar rovfågel i området.
Om man istället kommer från Harplinge kör man mot Kvibille. Efter ca 4 km passerar man under järnvägen. Ytterligare 500 m efter det kommer man fram till en dunge på vänster sida, där ovan nämnda lilla asfalterade väg går in.
För att komma ner till våtmarken kör man till infarten till gården Marielund. Mitt emot denna går en marväg ner mot våtmarken. Parkera på lämpligt ställe och följ markvägen som går ner bakom gården bland träden. Den är ca 500 m lång och går ända fram till våtmarken.

bottom of page