top of page


 
Fåglar
Platserna hyser på våren ett fint sträck av allehanda sjöfåglar, då dessa ska ta höjd och sträcka in för att ta genvägen mot Östersjön. I början av april kan man se ett fint ejdersträck, gärna en morgon då det dagen innan sträckt ejder längre norrut utmed västkusten. Den största händelsen på våren är annars runt månadsskiftet april/maj, riktigt tidigt på morgnarna, när smålommarna skall sträcka in. I flockar på ibland flera tusen drar de runt på hög höjd, till synes osäkra inför steget in över land. I samband med detta kan man hitta enstaka vitnäbbade islommar. Dessa dagar har man också ofta ett fint tärnsträck (främst silvertärnor) som går in över land. I tärnflockarna ingår ofta dvärgmåsar och ibland svarttärnor. Varje vår ses också både kustlabb och bredstjärtad labb på väg in över land här.
På hösten är det en förstaklassig havsfågellokal, och fåglarna kommer ofta mycket nära, ibland inne över land. Det är få platser i Sverige där man kan se klykstjärtade stormsvalor lika fint. Det bör dock ha blåst någon dag först innan fåglarna når ända hit in.
Vintertid hyser södra Laholmsbukten stora mängder övervintrande änder, främst svärtor och sjöorrar men även bergänder och ejdrar. Vissa vintrar är det även gott om smålommar och doppingar i området.
 
Häckfåglar: Fältpiplärka fanns tidigare i norr men är sannolikt nu utgången.
 
Tillfälligt: Praktejder, vitnackad svärta, amerikansk sjöorre, svartnäbbad islom, svartbrynad albatross, gulnäbbad lira, större lira, balearisk lira, stormsvala, aftonfalk, brednäbbad simsnäppa, korttålärka, sydnäktergal och härfågel.
 
Skådartips
Platserna är populära när det blåser och det finns begränsat med utrymme i lä. Med andra ord bör man vara ute tidigt om man skall få en bra plats. På några platser finns toaletter för badgäster. Dessa öppnar först 1 maj och stänger en bit in på hösten.
 
Vägbeskrivning
Till södra Mellbystrand där ”Bunkern” finns och det är lämpligast att stå för att få lä. Sväng av E6:an vid korsningen med väg 24 och kör västerut till Mellbystrand. För att komma till Bunkern följer man kKustvägen söderut ca 2 km. Där finns en korsning med en liten affär på höger sida och en vägskylt åt vänster där det står Skottorp 6. Sväng höger ner mot stranden och parkera utmed vägen, alternativt nere på stranden. Bunkern ligger till vänster och utgör högsta punkten i sanddynerna. Här brukar det gå att hitta lä. Om det inte blåser har man fin utsikt från Bunkerns topp.
Den bästa skådarplatsen i Skummeslövsstrand längre söderut är vid en mindre fyrkantig, vit byggnad som ligger i den här låga dynranden. Denna når man genom att följa Kustvägen söderut tills man kommer till Stora Strandvägen, där man tar av västerut ut till stranden. Det går också att nå området direkt från E6 genom att man kör av vid korsningen vid Skottorp och sedan följer Stora Strandvägen västerut till stranden.
En alternativ obsplats, där det dock är svårt att hitta lä, finns i Norra Mellbystrand rakt väster om Strandhotellet.


 
Mellbystrand och Skummeslövsstrand är avlånga orter som ligger längst in i Laholmsbukten. Båda platserna är bland allmänheten mest kända som ganska exklusiva bostadsområden med fina sandstränder. Naturen består av sandstränder med delvis igenväxta sanddyner innanför.

12. Mellbystrand/

Skummeslövsstrand

bottom of page