top of page

14. Osbecks bokskogar (Dömestorps strövområde)

Strövområdet ligger på Hallandsåsens nordsluttning och består av blandad skog med stort inslag av bok. Det finns ett flertal vandringsstigar med varierad längd som man kan följa, och här och var finns det spår av forntiden.

Fåglar

Platsen har länge varit flitigt besökt på försommaren, främst i slutet av maj då det är en utmärkt plats att vandra omkring på och lyssna efter sångfåglar. Stenknäcken och grönsångaren är karaktärsfåglar och även trädpiplärkan kan höras på flera platser. På senare år har mindre flugsnapparen varit årlig med ett eller flera exemplar och häckning har säkerligen genomförts några gånger. På 2000-talet har även den brandkronade kungsfågeln etablerat sig med något eller några par i de små grandungarna som finns insprängda i bokskogen. Ca 500m öster om parkeringen rinner det en liten bäck. I den håller forsärlan till med något par.

 

Häckfåglar: Skogsduva, större hackspett, forsärla, gärdsmyg, järnsparv, svarthätta, trädgårdssångare, brandkronad kungsfågel, svartvit flugsnappare, trädkrypare, stenknäck m.fl.

Tillfälligt: lundsångare, mindre flugsnappare, sommargylling, nötkråka.

 

Skådartips

Området har en informationstavla i anslutning till parkeringen. Studera den så att ni hittar. Välj sedan den röda stigen som går österut från parkeringen förbi det utedass som finns här. Efter något hundra tal meter brukar den mindre flugsnapparen ha sitt revir och efter ytterliggare några hundra meter kommer man fram till en bäck. Här finns en del gran- och lärkbestånd insprängda i bokskogen och från dessa brukar den brandkronade kungsfågeln höras. De andra stigarna bör vara lika givande och definitivt mer outforskade, så gå gärna en sväng på dem också.

 

Vägbeskrivning

Från E6 vid avtagsvägen mot Båstad svänger man österut mot Hasslöv på väg 115. Efter 2,5 km finns en fotbollsplan, Hasslövs IP, på vänster sida av vägen. Mitt för avtagsvägen mot denna svänger man i stället åt höger upp för Hallandsåsens sluttning genom en gammal allé. Denna grusväg når efter någon km fram till parkeringen för strövområdet.

 

Tänk på

På flera ställen finns iordningsställda rast- och grillplatser. Toalett finns vid parkeringen (utedass).

bottom of page