top of page

Skälviks hamn

Längst ut på Skälviksvägen, väster om Villshärad och precis norr om Ringenäs skjutfält ligger Skälviks hamn. I hamnen finns sjöbodar som erbjuder lä i hård vind vid havsfågelskådning och sjöfågelskådning. Det finns en liten pir som går alldeles utmärkt att skåda från om vinden inte är alltför hård. Strax norr om bodarna ligger en liten vik med sandstrand innanför. Fortsätter man gå strandremsan norrut finns chans på rastande fåglar både vår som höst. Det är väl värt att spana av viken strax väster om Strandgården när man strövat en bit. Där finns ofta piplärkor av olika slag.

 

Fåglar

Om våren är hamnen en alldeles utmärkt lokal att observera sjöfågelsträck ifrån. Bäst utdelning får man vid sydvästvindar. Änderna passerar ofta på klappavstånd och det går att parkera precis vid bodarna. Platsen är oförskämt lättåtkomlig. I maj/juni kan man passa på att rikta öronen mot Ringenäs skjutfält strax söder om hamnen. Då är det stor chans att man får höra någon av alla de rosenfinkar som håller till inne på skjutfältet.

Om sommaren och hösten är detta en klart godkänd lokal att havsfågelskåda ifrån. Lä finns i princip från alla vindriktningar och riktmärken finns på flera platser.

Om vintern rastar ibland vattenpiplärka och berglärka, men även lite vanligare arter som trädlärka och sädesärla har anträffats. Chans på dvärgbeckasin och enkelbeckasin finns i ett litet fuktigt område på ängen strax söder om strandgården och öster om viken där.

 

Tillfälligt: Alförrädare, vattenpiplärka, praktejder, svarthalsad dopping, amerikansk sjöorre, vitnackad svärta, balearisk lira, mindre lira, gulnäbbad lira, vittrut, aftonfalk, svartnäbbad islom, vitnäbbad islom, svarthakad buskskvätta, klykstjärtad stormsvala, tärnmås, brednäbbad simsnäppa, jaktfalk.

 

Vägbeskrivning

Från Halmstad: Kör Steningevägen mot Gullbrandstorp. Sväng vänster i sista rondellen i Gullbrandstorp (höger om man  istället kommer norrifrån, från Falkenberg). Kör vänster i korsningen vid mataffären i Villshärad och sedan snabbt höger (före busshållplatsen) in på Skälviksvägen. Fortsätt ner mot havet på den långa raksträckan med många fartgupp, och du är framme i hamnen. 

bottom of page