top of page

7. Tyludden

Tyludden är, som namnet antyder, en udde som sticker ut i havet alldeles söder om den välkända badorten Tylösand. Utanför ligger Tylön, och i sundet mellan fastlandet och ön rastar ofta sjöfåglar. Framför allt är platsen dock känd som sträcklokal. Tyludden är också den udde som avgränsar Laholmsbukten i norr.

Fåglar
Området kan besökas året om. På vintern rastar det lommar, doppingar och en hel del änder runt Tylön.  På ön kan man även se snösparv och skärsnäppa, men avståndet är långt. Särskilt när vinden är västlig under våren kan man ha ett riktigt fint ejdersträck när det passerar innanför ön. Under häckningstid häckar silltrut på Tylön (ca 100 par) och tobisgrisslan brukar finnas med några par. Skärpiplärkan är den talrikaste tättingen på ön. Under våren bör man spana på fyren, där det kan sitta en pilgrimsfalk och vänta på byte. På hösten går det att finna lä om man vill skåda havsfågel, men här brukar avstånden bli långa då fåglarna oftast passerar utanför Tylön.


Tillfälligt: Svarthuvad mås har häckat tillfälligt i början av 1970-talet. Andra arter som setts i området är vitnäbbad islom, svartnäbbad islom, svarthalsad dopping, gulnäbbad lira, stormsvala, rödhalsad gås, amerikansk bläsand, alförrädare, praktejder, brednäbbad simsnäppa, vitvingad trut, vattenpiplärka, sydnäktergal, gulhämpling.
 
Skådartips
När man parkerat på angiven plats går man genom ett skogsparti. Här brukar mindre korsnäbbar, gransångare och diverse andra rastare hålla till. När man kommer ner till sjöbodarna kan man efter eget tycke leta upp en plats att stå på med utsikt mot ön. Håll utkik efter rastare på ön och runt denna. Under sträcktider passerar lommar, tärnor, änder och labbar ibland innanför ön. Då är det ofta bra fotoläge.
Innanför Tyludden ligger Tjuvahålan och intill Tjuvahålan finns en dal som kallas för Rhododendronparken. Parkera mitt emot uppfarten till kapellet och gå ner i dalen. Här finns ofta rastande gransångare och övervintrande morkullor.
En fantastisk utsikt över området och Tylön får man om man går upp på höjden väster om Tjuvahålan. Här kan man med fördel bevaka sjöfågelsträcket som kommer fint nedanför.
 
Vägbeskrivning
Från Halmstads centrum kör man mot Tylösand. Kör inte mot hotellet utan håll vänster ut mot Tjuvahålan. Kör förbi alla småstugorna på vänster hand och ner till en parkering intill en sommarbutik med restaurang. Parkera här och gå förbi en vägbom och ner genom skogen. Efter ca 100 m tar man av till höger ner mot sjöbodarna.

bottom of page