top of page

6. Vapnödalen

Vapnödalen kallas låglandet mellan Galgberget i öster och Nyårsåsen i väster. I dalen ligger Halmstads flygplats. Området är ett av Sveriges bördigaste, då det från början är gammal havsbotten. Åkrarna bryts av med märgelhålor av varierande storlek. Märgelhålorna skapades genom att bönder grävde upp lera för att gödsla sina åkrar med. Nu är dessa hålor vattenfyllda, ofta med hög växtlighet runt om.

Fåglar
Fälten attraherar en hel del rovfågel vintertid. I området övervintrar årligen kungsörn och vissa år även havsörn. Det finns alltid gott om ormvråk och enstaka fjällvråkar vid denna tid men även någon blå kärrhök och tornfalk. På de höga kraftledningsstolparna, som går igenom dalen, kan man hitta pilgrimsfalk. På våren runt 10 maj har det vissa år rastat fjällpipare på någon av de torrare och stenigare åkrarna. I början av juni är det gott om nattsångare i området. Kärrsångare, näktergal och vaktel har här ett starkt fäste. Kornknarr brukar vara årlig men endast med någon enstaka individ. I kanterna av Nyårsåsen kan man höra nattskärra vid hyggen på kvällarna och sommargylling i ekdungar under morgnarna. Under sommarhalvåret födosöker mycket vitfågel på åkrarna och bland dessa är det gott om silltrut. Vi denna tid kan det ibland även rasta åtskilliga bruna kärrhökar och flera blå kärrhökar samtidigt. Kärrhökarna söker föda på nyslagna fält. Det är inte ovanligt att röda glador gör dem sällskap. I flera av märgelhålorna häckar rörhöna.Tillfälligt: Gåsgam, stäpphök, aftonfalk, kejsarörn, dubbelbeckasin, svarthuvad mås.
 
Skådartips
För att få bäst utbyte av skådningen behöver man bil eller cykel. Området är stort. Gör korta stopp på lämpliga platser och spana av terrängen. Rastande pipare och vadare står ofta väl kamouflerade på fälten, så var noggrann. Spana gärna av luftrummet då och då för över dalen går en sträckled för rovfåglar på hösten. Man får ofta leta efter de fält som drar fåglar för dagen, då detta växlar beroende på jordbruksarbete.
 
Notera
Vissa av vägarna är avstängda. Så skåda med vett och ställ inte bilen så att den står i vägen.
 
Vägbeskrivning
Från Halmstads centrum kör man kustvägen mot Gullbrandstorp. Vid Heagård kan man svänga av för att spana av den västra delen. Något närmare Gullbrandstorp leder en avtagsväg åt nordost mot Kvibille. Denna väg följer Nyårsåsen i hela dess längd och är en bra utgångspunkt. Därifrån kan man ta sig in i området via vägar som går tvärs över dalen, men tänk på att flera av dem är avstängda för allmän biltrafik. Det går dock utmärkt att gå eller cykla.

bottom of page